Författningsdomstolen fann i ett prejudicerande fall 2017 att kommunernas automatiska höjning av fastighetsvärdet år efter år är grundlagsvidrig. Detta då det leder till att många säljare tvingas skatta för en affär där de gått med förlust.

Det var fallet för den nämnda britten som köpte sin bostad i Mijas 2005 och sålde den med en förlust på 40 procent, elva år senare. Han har nu lyckats få kommunen att återbetala skattebeloppet utan rättegång.

Enligt brittens advokat Carlos Comitre, har återbetalningen stort värde i dagsläget. Särskilt i en kommun som Mijas där det bor omkring 10.000 britter. Han uppger till tidningen Diario Sur att det är troligt att Brexit leder till att många av dem nu tvingas sälja sina bostäder med förlust.