Club la Costa World i Mijas Costa har aviserat om likvidation, efter att både pandemin och Brexit försatt den historiska anläggningen i en komplicerad situation. Bolagen som dras med av fallet ligger på Costa del Sol, i Storbritannien samt på Tenerife och rör underhåll, restauranger, försäljning och marknadsföring.

Konkursförvaltaren försäkrar att de fastigheter som ägs av privatpersoner, inte berörs, förutom av att en stor del av servicen på området ej kommer att fungera de närmaste månaderna. De drabbade företagen uppges totalt ha nära 700 anställda, varav de allra flesta är permitterade i dagsläget. De riskerar nu att förlora sina jobb permanent, även om konkursförvaltaren uppger att ambitionen är att försöka rädda åtminstone hälften av jobben.