Expertsvar:2021-03-09 11:52:13

Hej Jakob,
För närvarande råder region- och provinsperimeterkarantän i Andalusien vilket innebär att in- och utresor är begränsade till nedanstående undantag. Det råder för närvarande inte kommunal perimeterkarantän i de kommuner ni behöver ta er mellan. Huruvida er flytt faller under något av undantagen (för inresa i Andalusien) är väl en tolkningsfråga, men om ni har hyreskontrakt med er, skulle jag inte tro att ni får några problem. Reglerna ändras dock kontinuerligt beroende på smittsituationen. Just nu ser utvecklingen positiv ut men samtidigt är myndigheterna försiktiga när det gäller att införa lättnader på grund av rädslan för en fjärde våg.

Dessa är de av myndigheterna angivna giltiga undantagen för att få bryta perimeterkarantän, vare sig det gäller region- , provins- eller kommungräns:

a) Resa till någon form av vårdcentral.
b) Yrkesmässiga, professionella, företagsmässiga, institutionella samt lagliga förbindelser.
c) Närvaro vid universitet, skola eller förskola.
d) Hemresa till ens egen eller familjens fasta bostad.
e) Vård av äldre, minderåriga, hjälpbehövande, handikappade eller särskilt utsatta personer.
f) Besök vid bank, försäkringskontor eller för att tanka vid angränsande bensinstation.
g) Efterlysta eller brådskande ärenden inför officiella myndigheter, juridiska eller notarier.
h) Förnyelser av tillstånd eller officiella handlingar, liksom administrativa ärenden som ej kan senareläggas.
i) Examen eller officiella prov som ej kan skjutas upp.
j) Force majeur eller särskilt behov.
k) Vilken som helst annan exceptionell aktivitet som kan ackrediteras.

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten

2021-03-09 14:50:22
Se också svenska ambassadens sida om in-och utresebestämmelser till Spanien.
https://www.swedenabroad.se
Och
Re-open Europe
Gunnar