Det sker på en ansökan från företagssektorn, men med maximalt 30 procents beläggning. I dagsläget får varuhusen endast vara öppna på vardagar och med 50 procents beläggning.

I övrigt kommer den nuvarande restriktionerna på öarna att bestå minst tills efter påskhelgen. Detta då det finns farhågor för att en lättnad under påsken skulle kunna grunda för en ny smittvåg.