Olyckan inträffade den 13 mars 2015. Fem kommunanställda arbetade i ett dike på gatan Miguel Ángel i Fuengirola, när en mur plötsligt rasade ned över dem. Tre av dem lyckades fly undan, en omkom omedelbart och ytterligare en avled av sina skador senare samma dag på sjukhuset Costa del Sol i Marbella.

Chefsdomaren vid en brottmålsdomstol i Málaga anser att säkerhetsförhållandena för de anställda inte var korrekta. Han lägger ansvaret för det på det kommunala byggrådet José Sánchez samt ytterligare två kommunala tjänstemän. De dömdes till tre månaders fängelse enligt utfallet från september 2020. Straffet har dock ersatts av böter, som tillsammans med domstolskostnaderna uppgår till 2.700 euro per person. Böterna har redan betalats.

De åtalade anklagades även för vållande till annans död, vilket domaren dock frikände dem för. Det skriver tidningen Diario Sur.