De senaste två veckorna har 63 nya fall av Covid-19 registrerats i Nerja, 35 av dem de senaste sju dagarna. Det innebär att smittfrekvensen i kommunen stigit till 298 fall, räknat per 100.000 invånare, vilket klassas som extrem smittrisk.

För att förhindra en ökad samhällssmitta försöker kommunledningen undvika folksamlingar genom skärpt övervakning. Den påminner allmänheten om de gällande restriktionerna, som inkluderar ett totalförbud att besöka ån Chíllar, som är populär inte minst på sommaren.

De andalusiska regionalmyndigheterna har höjt gränsen för perimeterkarantän till tusen fall per 100.000 invånare, men Nerja kommun vill bromsa smittspridningen betydligt innan frekvensen når den nivån.