Svenska kyrkan skriver i sitt senaste nyhetsbrev att förhoppningarna är att utredningarna kring kyrkans arbete ute i världen ska vara klar till hösten. Det ska så småningom möjliggöra rekryteringen av en ny kyrkoherde för stationering i Fuengirola på tre eller fem år, från 1 januari.

Anders Roos kommer till Costa del Sol för att hjälpa till med sin erfarenhet och kompetens efter att ha varit kyrkoherde i och runt Stockholm i många år. Han är skåning, född och uppvuxen vid Hanöbukten, norr om Österlen. Det mesta av sitt liv som präst har han dock levt i stockholmsområdet. I en egen text i brevet skriver han att möten med människor, kulturer och religioner fascinerar honom, inte minst sedan han levde några år i Jerusalem.

Roos har även haft en kontinuerlig kontakt med Svenska kyrkan utomlands. Han beskriver det som en förmån att få följa arbetet i svenska församlingar i utlandet och att frågor kring Svenska kyrkan utomlands har varit något av hans hjärtebarn i hans arbete i kyrkomötet.
– I höst ska jag få möta och lära känna er. Det ser jag fram emot. Ett nytt land, nya människor, ny miljö. Jag är nyfiken! Samarbete och ansvar är nycklar i ett församlingsliv.

Svenska kyrkan på Costa del Sol har för närvarande sommaruppehåll, till 12 september.