Kvoten för bevattning sänks tills vidare till 2.000 kubikmeter vatten per hektar och år. Det är en tredjedel mindre än de 3.000 kubikmeter som hittills beviljats och som i sig varit en begränsning av den normala tillgången.

Orsaken till de skärpta åtstramningarna är den akuta vattenbrist som råder i La Axarquía och som skylls bristande nederbörd. Det har lett till att vattentillgångarna i La Viñuela är avsevärt lägre än normalt. Detta har i sin tur ökat debatten om behovet att möjliggöra ledningar som kan föra vatten mellan de olika reservoarerna i Málagaprovinsen