Regeringen har ställt sig bakom den kandidatur som presenterats av provinshuvudstaden på Costa del Sol och som har som tema hållbara städer. Temat för kandidaturen är ”Den urbana eran - mot den hållbara staden”.

Ministern på presidentdepartementet Félix Bolaños säger i en intervju i tidningen Málaga Hoy att regeringen står helt bakom Málagas kandidatur, som utgör en unik chans för hela Andalusien. Dessutom poängterar Bolaños att temat för världsutställningen ligger helt inom ramarna för Agenda 2030 för en en miljömässigt hållbar utveckling, som är en av den spanska regeringens främsta prioriteter.

Meningen var att kandidaturen skulle ha presenterats redan i somras, men det har rått meningsskiljaktigheter mellan regeringen och de lokala myndigheterna som nu skingrats.