I början av förra året räknade de flesta analytiker med att pandemin i princip skulle vara över mot slutet av året. Den nya varianten omikron ställde dock dessa förhoppningar på huvudet, men det var inte den enda faktorn som gjorde att de ekonomiska beräkningarna för 2021 slog fel.

Enligt El País är de utmaningar som den spanska ekonomin står inför 2022 likvärdiga med andra länders, men med särskild känslighet på grund av den viktiga turistsektorn. Denna påverkas speciellt av pandemins svängningar. Visserligen upplevde turistsektorn ett betydligt bättre år 2021 än när pandemin bröt ut, men de olika smittvågorna och tillhörande restriktioner bidrog till ett betydligt sämre resultat än väntat.

Spanien går in i 2022 med rekordhöga energipriser och den högsta inflationen på nära 30 år. Den preliminära siffran för december pekar mot en årlig inflation på 6,7 procent.

Visserligen väntas både energipriserna och inflationen sjunka i början av året, men det finns ytterligare osäkerhetsmoment och hot mot den internationella och spanska ekonomin. Det handlar exempelvis om flaskhalsar som bristen på komponenter liksom transportstörningar, som fortfarande hämmar den ekonomiska utvecklingen och återstår att lösa.

Enligt Internationella Valutafonden IMF kommer Spanien i år registrera en stark tillväxt på 5,8 procent. Det kommer dock inte vara tillräckligt för att i innevarande år ha kompenserat fallet 2020, som var på 10,8 procent. Detta då tillväxten förra året, mot tidigare prognoser, inte väntas ha nått upp till fem procent.