Expertsvar:2022-02-05 10:09:17

Nej, inte för tillfället.
Mats Björkman/Sydkusten

2022-02-05 12:11:05
Har man pratat något överhuvudtaget om att slopa hälsodeklaration ?
Lena

2022-02-09 11:51:24
Skall detta hälsointyg fyllas i minst 48 timmar innan eller tidigast? Det finns nämligen olika uppgifter.
Thomas

2022-02-09 12:45:16
Thomas,
det finns bara en korrekt uppgift. Det är den från https://www.spth.gob.es
”You may begin to fill out the form at any time, prior to your trip, except for the sections corresponding to health questions and travel history, which will be available 2 days before your arrival in Spain.”
Gunnar