2022-02-07 19:11:14
Beviset går inte ut, du laddar bara ner det på nytt så förlängs datumet. (Det räcker med 2)
David

2022-02-07 19:36:54
Från 1 februari är det 270 dagar som gäller. Det betyder att tog du dos 2 12 maj 2021 eller tidigare så måste du ta en boosterdos för att kunna resa in som ”vaccinerad” alt uppfylla något av de andra kraven (test eller tillfrisknandeintyg).
Mattias