Som medlemsland i både EU och NATO ingår Spanien i den koalition som försöker få ett slut på invasionen av Ukraina genom stöd till den lokala regeringen och befolkningen samt sanktioner mot Putins Ryssland. Kriget kommer samtidigt att ha ett flertal konsekvenser för den spanska ekonomin, något som den spanske regeringschefen velat vara tydlig med. Främst handlar det om väntat stigande energipriser och med det en fortsatt hög inflation. Det hämmar i sin tur den spanska återhämtningen efter coronapandemin.

Spanien är visserligen mindre beroende av energi från Ryssland än andra EU-länder, men energipriserna liksom inflationen var redan före invasionen av Ukraina extremt höga. Knappt fem procent av den olja som brukas i Spanien kommer normalt från Ryssland och åtta procent av naturgasen.

Som en konsekvens av sanktionerna kommer exporten till Ryssland av spanska produkter att bli lidande. Kriget väntas i sin tur leda till utebliven import från Ukraina av främst spannmål, matolja och grönsaker.