Rubrikerna om torka tycks aldrig ta slut. I år har inte varit något undantag. 2022 inleddes med en lång period av torka på flera håll i landet, däribland delar av Kastilien och León, Balearerna, Aragonien, Galicien och Kanarieöarna. Inledningen av året var den näst torraste på hela seklet.

Normalt faller 75 procent av allt regn i Spanien mellan oktober och april. Om dessa månader är torra riskerar det att påverka hela efterföljande år. De spanska somrarna brukar vara långa, heta – och torra.

Inget regn betyder i förlängningen mindre vatten till jordbruket och industrin, och i värsta fall brist på dricksvatten. Torkan leder till att de redan ansträngda vattenreservoarerna sinar. Det finns över 350 vattenmagasin i Spanien. De har sammanlagt en lagringskapacitet på 54.000 kubikhektometer. I februari i år sjönk vattennivåerna i reservoarerna till 44 procent. Det är 25 procent mindre än vad som är normalt för årstiden.

Särskilt utsatt är området kring floden Guadalquivir. I början av maj var magasinens nivå i området nere på 32 procents kapacitet. De låga nivåerna beror inte bara på årets torka, utan även föregående års.

Ett annat område där torkans effekter är tydliga är Girona, i Katalonien. I vissa delar av provinsen har restriktioner kring vattenkonsumtionen redan införts. Det gäller inte bara jordbruket och industrin, utan även det privat vattenbruket, vilket har begränsats till 250 liter per person och dag.

Perioderna av torka påverkar även den biologiska mångfalden. Världsnaturfonden WWF rapporterar att tillståndet för 52 procent av den iberiska halvöns sötvattensarter är kritiskt.

Rubén del Campo är meteorolog och talesperson på Agencia Estatal de Meteorología, Spaniens statliga meteorologiska institut. Han trycker på att konsekvensernas omfattning beror på torkans varaktighet. En torrperiod på tre till sex månader drabbar jordbrukets produktion. Om torkan varar i upp till ett år benämns den som hydrologisk torka. Då kan Spanien även få problem med vattenförsörjningen.
– En torka som sträcker sig över ett år är en socioekonomisk torka. Det leder till allvarliga problem för hela samhället, både på en ekonomisk och social nivå.

Den allvarligaste socioekonomiska torkan Spanien utstått de senaste decennierna inföll 1991-1996. Den var intensiv och slog hårt, särskilt mot södra landet.

Geologen Julio Barea är specialiserad på hydrogeologi. Han ansvarar för frågor kring konsumtion och biologisk mångfald på Greenpeace i Spanien.
– Fortsätter det så här kommer Spanien vara det land i Europa som lider mest av vattenbrist.

Barea är kritisk till hur vattenresurserna i landet förvaltas. Han efterfrågar en mer hållbar vattenpolitik som tar hänsyn till de begränsade resurserna.
– Spanien har glömt bort ekosystemet. Nästan 80 procent av vattenresurserna i Spanien används till bevattning av grödor. Vi använder vatten till att odla tropiska frukter som mango och avokado, samtidigt som det råder vattenbrist. Det är inte hållbart.

Barea är även kritisk till regeringens bristande kontroll av illegala brunnar. Greenpeace beräknar att det finns över en miljon illegala brunnar i landet. De utgör ett stort problem eftersom människor stjäl stora mängder viktigt vatten. Miljöorganisationen efterfrågar skarpare regleringar av brunnarna.

Spanien har under de senaste 40 åren lidit av flera längre perioder av torka. Julio Barea framhåller att torka inte är någonting nytt för Spanien. Det är normalt för ett land med Spaniens geografi.
– Samtidigt ser vi att någonting har förändrats. Perioderna av torka blir allt vanligare och det kommer bli ännu värre framöver. Temperaturerna förväntas fortsätta stiga, vilket frestar på de redan ansträngda vattenreservoarerna. I takt med det stiger dessutom vattenbehovet.

Klimatförändringarna är redan en realitet för Spanien. Och situationen förväntas förvärras. Enligt National Geographic antas Spanien bli ett av världens torraste länder 2040. Tidningen rapporterar också att landet har förlorat omkring 20 procent av sin sötvattenförsörjning under de senaste 20 åren. Grundvattennivån har sjunkit och 90 procent av glaciären vid Pyreneerna har smält.

Rubén del Campo förklarar att det är fastställt att den stigande värmen är en följd av klimatförändringarna, inte bara i Spanien utan i hela världen. Det är däremot mer komplicerat att härleda torkan till klimatförändringarna.
– Torkan i Spanien är cyklisk. Vissa år regnar det mer och andra mindre. Vi kan trots allt se att de torra perioderna i södra Spanien, framförallt i Andalusien och Murcia, är längre än vad de var för några årtionden sen. Det stämmer överens med det som studier har förutsett, nämligen att Nordafrikas torra klimat kommer sprida sig allt längre norrut.

Någon som verkligen märker effekterna av torkan är Tiburcio Chamorro. Han driver en bondgård i Santovenia i provinsen Segovia tillsammans med sin son Andrés. Tiburcio har varit bonde i hela sitt liv. Han föder upp grisar och odlar spannmål.
– Det råder ingen tvekan om att klimatförändringarna redan är här. Vi som jobbar med jordbruk ser det tydligt.

Chamorro säger att han har fått anpassa sin verksamhet efter de nya förutsättningarna.
– De senaste åren har vi haft torra vintrar och regniga vårar. Det förändrar hela vår produktion. Vem vet hur det kommer utveckla sig i framtiden.

I år kom så tillslut det efterlängtade regnet. Mars och aprils nederbörd räddade Spanien från att genomleva ännu ett år av torka. Valencia fick i början av maj mer nederbörd än vad som uppmätts sedan 1871. Denna typ av plötsliga skyfall ställer dock till mer problem än nytta.
– Vi vet fortfarande inte om denna typ av extremväder är ett resultat av klimatförändringarna, men det ligger i linje med vad klimatforskare har förutspått, säger Rubén del Campo.
– Prognoserna för vårt land är inte särskilt optimistiska. Om vi fortsätter så här kommer det regna mindre, bli varmare och de torra perioderna kommer bli längre. Dessa samverkande fenomen kan tillsammans leda till allvarliga skador på vårt ekosystem.

Julio Barea från Greenpeace skräder inte orden om situationens allvar.
– Människor är beredda att döda för vatten. Det är ett lika livsavgörande element som luft.

Fakta: Vattenanvändning

Spanjorer konsumerar i genomsnitt 133 liter vatten per person och dygn. De som bor i radhus med trädgård konsumerar två till fem gånger så mycket vatten som de som bor i lägenhet.

Så mycket vatten går det åt att…
…borsta tänderna med rinnande kran: 30 liter
…borsta tänderna med kranen avstängd: 1,5 liter
…vattna en liten trädgård: 75 liter
…duscha: 35-70 liter
…ta ett bad: 200 liter
…tvätta kläder: 60-100 liter

Så sparar du vatten i hemmet

Spaniens miljömyndighet, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ger följande tips till allmänheten för att spara på vattenkonsumtionen i hushåll.

• Laga en läckande kran. En kran som droppar kan dra 30 liter vatten om dagen.
• Kontrollera om du har en vattenläcka.
• Diska inte under rinnande vatten. Om du diskar för hand, använd två baljor, en med varmvatten och diskmedel, och en med kallt vatten för att skölja disken.
• Häll inte använd olja i avloppet. Fettet är resurskrävande att få bort. Spara det i en behållare. Du kan använda det för att göra egen tvål, eller lämna det till återvinningscentralen.
• Välj rätt programinställning när du tvättar eller diskar. Vissa program förbrukar bara hälften så mycket vatten. Läs manualen för just din tvätt- och diskmaskin.
• Välj dusch framför bad.
• Stäng av kranen när du schamponerar dig.
• Undvik att använda toaletten som papperskorg.
• Välj växter som inte kräver mycket vatten.
• Gräsmattor är en stor vattenslukare. Om du har en trädgård, minska gräsets yta till fördel för träd, buskar eller sten.
• Samla upp regnvatten och använd till att vattna.
• Vattna din trädgård under dygnets kallaste timmar. Då slösas inte vattnet genom avdunstning. Dessutom kan växterna skadas om de vattnas när det är för varmt.