2022-10-23 10:19:53
Hej Daniel. Under förutsättning att ditt svenska bolag bedriver näringsverksamhet har du inflytande över näringsverksamhet och väsentligt anknytning till Sverige. Samtidigt är du genom vistelse bosatt i Spanien. Båda har därför ett obegränsat skatteanspråk. För att undgå dubbel skatt måste hemvist fastställas enligt artikel 4.3 (överenskommelse) utgångspunkten för båda staterna är att ingen släpper skatteanspråket, men du kan ha tur och en stat kan släppa det obegränsade anspråket. Jag rekommenderar dig att kontakta skv och begär fastställelse av hemvist enligt 4.3
Ruben Larsen