För tolv år sedan föll företagsledaren Lars Hedlund ihop hemma på golvet. Han hittades först två dagar senare och man kunde då konstatera att han hade drabbats av en stroke. Fysiskt återhämtade han sig bra, men med språket var det värre och han hade stora svårigheter att få fram vad han ville ha sagt. Utöver den vård Lars fick i det akuta skedet efter sin stroke, lyckades han inte hitta någon bra rehabilitering.
–Det kändes hemskt. Jag upplevde att det varken fanns tid eller pengar inom vården för att ge en bra återställande behandling till oss med stroke, säger Lars Hedlund.

Efter att ha letat länge hittade Lars en plats i Almuñécar, vid Granadakusten. Anläggningen hade stor potential för att skapa en berikad miljö och Lars var noga med att lokalerna byggdes om helt för att kunna möta verksamhetens alla behov. Ett annat absolut krav var att sätta samman ett team med några av de allra bästa specialisterna på hjärnans funktion och möjligheter till återhämtning efter neurologisk skada eller sjukdom. Tack vare en målmedveten satsning blev rehabcentret verklighet och döptes till Hedla.

Årligen drabbas cirka 25.000 personer i Sverige av stroke. Det är främsta orsaken till de flesta neurologiska funktionsnedsättningar hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtinfarkt och cancer.

Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnan. Skadorna visar sig som en plötslig förlust av olika funktioner som styrs från hjärnan, till exempel tal, rörelser, känsel och syn. Stroke kallades tidigare för slaganfall.
–Hedla har ett väldigt tydligt och högt satt mål, säger verksamhetsansvarig Anna Sjöholm, och det är att göra den mest effektiva rehabiliteringen tillgänglig för fler personer som har drabbats av en stroke eller någon annan typ av förvärvad hjärnskada.

Rehabilitering efter en stroke kan inkludera flera olika typer av insatser, såsom fysioterapi (tidigare sjukgymnastik), logopedi, medicinsk och psykologisk rådgivning samt stöd av en dietist. Det övergripande målet med rehabilitering är att hjälpa var och en att återfå så mycket fysisk-, kognitiv- och emotionell funktion som möjligt och därmed förbättra personens självständighet och livskvalitet.
–Här har vi förmånen att kunna implementera den senaste forskningen i verksamheten utan några större begränsningar eller kompromisser. Vi jobbar tillsammans med våra deltagare och deras närstående mot deras mål under fem timmar per dag och dessutom i en perfekt miljö, fortsätter Anna.

Till Hedla kommer deltagare från hela Norden och även andra länder i Europa, med olika neurologiska diagnoser. Förutom stroke även traumatisk hjärnskada, cerebral pares, Parkinsons och MS. Anhöriga och personliga assistenter är också välkomna på rehabprogrammen och deltar ofta i träningen för att stötta, lära sig mer själva och utbyta erfarenheter med andra i en liknande situation.

En majoritet av patienterna på Hedla har med sig något sällskap. De flesta bor på det fyrstjärniga hotellet Bahía Tropical, som är handikappanpassat och ligger intill rehab-centret. När man bokar rehabilitering på Hedla med boende inkluderat ingår alltid helpension med näringsrik och varierad frukost, förmiddagsfika, lunch och middag.
–Boendet och trivseln är en väldigt viktig del av vistelsen på Hedla. För att få ut så mycket som möjligt av den intensiva rehabiliteringen är återhämtning och avkoppling mellan träningspassen en grundläggande faktor, berättar Anna Sjöholm.

Hedlas rehabiliteringsprogram bygger på de grundläggande principerna för neuroplasticitet, det vill säga hjärnans förmåga att utvecklas och omorganisera sig som ett svar på nya erfarenheter, stimulans och utmaningar. Genom intensiv och individuellt anpassad neurologisk rehabilitering, med målinriktad och specifik träning i berikad miljö vill Hedla hjälpa fler personer tillbaka till ett liv med god livskvalitet efter en stroke eller annan neurologisk skada.

Alla som har rätt till allmän hälso- och sjukvård i Sverige kan också ansöka om ersättning från Försäkringskassan för sitt rehabiliteringsprogram på Hedla. Detta gäller oavsett ålder och hur lång tid som har gått sedan insjuknandet eller skadan. Hedla erbjuder sig att kostnadsfritt hantera ansökningarna och detta utnyttjas av en majoritet av användarna. Centret har även ett avtal med Region Skåne, som skickar deltagare direkt.

Mer information:
https://hedlarehab.com