Beslutet om skärpta restriktioner har fattats av kommunledningen i Mijas för att följa de regionala förordningarna, som kräver en minskad konsumtion av dricksvatten i området på minst tio procent. Detta för att säkerställa tillgången till dricksvatten på Costa del Sol i en tid då reservoarerna rymmer betydligt mindre vatten än normalt. Det skriver tidningen La Opinión de Málaga.

Den nya förordningen i Mijas förbjuder användningen av dricksvatten för bevattning av golfbanor liksom för att fylla privata pooler (med undantag för minimal påfyllning av redan fyllda pooler, för att kompensera för gradvis vattennivåförlust som behövs för filtreringsprocessen). Förbudet gäller även tvätt av bilar annat än vid auktoriserade inrättningar, bruket av prydnadsfontäner som saknar slutna vattensystem, offentliga duschar och fontäner, samt all annan förbrukning som inte befinns vara absolut nödvändig.

Förordningen begränsar vidare frekvensen och intensiteten av bevattning i trädgårdar, odlingar, parker och grönområden, både offentliga och privata, liksom rengöringen av gator, trottoarer, fasader och andra ytor med dricksvatten. Kommunen ber invånarna om samarbete för en ansvarsfull och effektiv användning av dricksvattnet, att kontrollera möjliga läckor och att införa åtgärder som minskar konsumtionen av dricksvatten privat. De aviserar också att restriktionerna kan komma att utökas beroende på hur torksituationen utvecklas.