Då det är nationell helgdag 12 oktober gäller stängningen av skolorna onsdag och fredag. Den omfattar alla grundskolor, medan universitetens rektorer själva får besluta vad som ska hända på högre utbildningsnivåer.

Det regionala utbildningsrådet Poli Suárez försvarar åtgärden, efter att flera skolor de senaste dagarna rapporterat om svimningsfall och värmeslag. Suárez meddelar även att regionstyret med brådskande verkan ska utarbeta en handlingsplan för att bemöta liknande situationer i framtiden. Planen ska enligt tidningen El País vara klar inom några dagar eller maximalt veckor.

Detta är inte första gången som Kanarieöarna upplever extrem värme i oktober. Enligt den statliga väderlekstjänsten Aemet handlar det om den tionde värmeböljan på Kanarieöarna i oktober sedan 1975, då de nuvarande mätningarna inleddes. Stängningen sker inför prognoser fortsatta temperaturer på upp till 35 grader, på alla öar utom La Palma.