Regnbristen i Katalonien saknar motstycke både till omfattning och varaktighet. Det senaste stora regnfallet skedde i början av 2020. Trots att det i Galicien mellan oktober och november regnat i princip i en hel månad, med omfattande översvämningar som följd, når regnmolnen inte den nordöstra delen av Spanien. Det skriver El País.

Normalt faller det cirka 1.900 millimeter regn över en treårsperiod i Katalonien, men sedan 2020 har endast 1.400 millimeter nederbörd registrerats. Detta innebär ett underskott på 500 millimeter jämfört med normala förhållanden. Torkan har varit särskilt svår i de inre delarna av regionen, där nederbördsunderskottet är större än under den senaste stora torkan 2005-2008.

För närvarande finns det heller inga tecken på att situationen kommer att förbättras. Detta har lett till att regionen nu befinner sig i så kallat ”förlarm”, det vill säga på tröskeln till en allvarlig nödsituation. Nya vattenresriktioner väntas de kommande veckorna, som innefattar en maximigräns på 200 liters förbrukning per person och dag, minskat tryck i vattentillförseln samt en obligatorisk besparing på 25 procent inom industrin.

Denna kritiska situation uppges vara ett direkt resultat av klimatkrisen och det hålls som troligt att Katalonien kommer att uppleva fler och längre perioder av torka i framtiden, även om sporadiska kraftiga regnfall kan förekomma. De höga temperaturerna under de senaste månaderna, särskilt i Medelhavsområdet, har bidragit till den snabba avdunstningen av vatten och ökad förbrukning både av befolkningen och inom jordbruket.