Marbella med omnejd står inför en växande vattenkris. Trots sparåtgärder och en ökad medvetenhet fortsätter torkan att plåga området. Dammen La Concepción, som förser 80 procent av västra Costa del Sol med vatten under sommaren, befinner sig i en kritisk situation. Med 51 år på nacken och ofullständiga expansionsarbeten är anläggningens kapacitet otillräcklig. Dessutom försvårar bristen på nederbörd och en begränsad kapacitet hos den lokala avsaltningsanläggningen situationen ytterligare. Det skriver tidningen Diario Sur.

För att lindra krisen har kommunerna i området vidtagit vattenbesparande åtgärder. Marbella stad har nyligen förbjudit vattning och spolning med dricksvatten i offentliga och privata områden. Om dessa bestämmelser inte följs kan kommunen tvingas införa vattenavbrott vissa tider på dygnet till jul.

Klimatförändringarna medför inte bara torka utan även stigande temperaturer, vilket ökar avdunstningen och förvärrar vattenbristen ytterligare. Det växande befolkningsantalet på Costa del Sol bidrar i sin tur till att tillgängliga vattenresurser blir allt mer otillräckliga. Situationen förvärras av föråldrade och otillräckliga vattenledningar, som ofta går sönder och inte räcker till för den ökande efterfrågan.