Den aktuella rapporten, som är 157 sidor lång, har utarbetats av framstående akademiker och hälsoexperter och belyser att Spanien inte drog lärdomar från tidigare hälsokriser som svininfluensan och SARS. Resultatet blev mer förödande konsekvenser av Covid-19, jämfört med andra länder. Expertutvärderingen betonar bland annat att pandemin är den värsta krisen Spanien har upplevt sedan inbördeskriget. Det skriver tidningen El País.

En av de största bristerna var avsaknaden av en samordnad strategi för att hantera krisen. Det fanns ingen tydlig plan för att skydda de mest sårbara grupperna eller minimera de negativa konsekvenserna av de strikta nedstängningarna. Äldreboenden saknade handlingsprotokoll och var dåligt anslutna till hälsovårdssystemet, vilket ledde till att tiotusentals personer inte fick nödvändig vård och i många fall avled.

Rapporten pekar också på att det fanns stora brister i informationssystem och tidiga varningar, samt en otillräcklig diagnostisk kapacitet. Bristen på samordning mellan olika hälsovårdsinstitutioner och regioner försvårade bland annat fördelningen av medicinska resurser, inkluderat intensivvårdsplatser.

Trots de identifierade bristerna lyfter rapporten fram flera positiva aspekter. Exempelvis lovordas den spanska befolkningens och hälsovårdspersonalens respons. Vaccinationskampanjen uppges ha varit en stor framgång, liksom de tillfälliga permitteringarna ERTE och andra sociala skyddsåtgärder som mildrade den ekonomiska krisen som följde pandemin.

Rapporten inkluderar en rad rekommendationer för att förbättra beredskapen inför framtida pandemier. Det omfattar förslag om att skapa en särskild normativ ram för nödsituationer, utveckla ett tidigt varningssystem och snabb respons, stärka det nationella hälsovårdssystemet och förbättra kommunikationsstrategier under hälso- och sjukvårdskriser.