Den röda linjen med vita kanter har uppförts på den numera så kallade "Dödens Väg", A-355, mellan Guadalhorce-motorvägen och Coín, samt från Coín mot Monda. Enligt tidningen Diario Sur är det fråga om en innovativ åtgärd i provinsen och nästan unik i Spanien, i linje med EU:s nya riktlinjer för trafiksäkerhet.

Skiljelinjen mellan de mötande körbanorna innehåller även ljudmärken för att öka uppmärksamheten. Syftet är att påminna förarna om farorna på denna tvåfiliga väg och vikten av att inte göra omkörningar. Fokus ligger på sträckan närmast motorvägen, där bilister ofta bibehåller hög fart efter avfarten.

Fler andra åtgärder planeras, bland annat installationen av hastighetskameror med tillhörande aviseringar. Detta efter att 26 procent av förra årets dödsfall i trafiken i provinsen registrerats på denna konkreta sträcka.

Trafiken på A-355 uppges ha ökat från i början 7.000 om dagen till nästan 20.000 fordon i dagsläget. Regionstyret har nu avsatt budgetmedel för att förbättra trafiksäkerheten vägen under 2024. Den mest kostsamma planerade åtgärden är byggandet av ett mitträcke och utvidgning av vägen för att möjliggöra särskilda filer för långsammare fordon.

A-355 sträcker sig över 41 kilometer mellan Cártama och Marbella.