De nya bestämmelserna, som ersätter de som gällt sedan 1999, trädde i kraft den 15 februari och innebär bland annat ett förbud av särskilt iögonfallande skyltar och andra typer av anslag på kulturhistoriska byggnader. Syftet är att säkerställa en balans mellan reklam och stadsmiljön.

Málaga kommun förbjuder uttryckligen reklaminslag av alla slag på byggnader som är skyddsmärkta. Det omfattar affischer, klistermärken eller etiketter på byggnadernas väggar, lokaler, plank eller murar. Likaså tillåts inga installationer som kan äventyra fotgängares eller trafikens synlighet eller säkerhet.

Skyltar måste uppfylla vissa villkor beroende på vilken del av staden de befinner sig i. I de gamla stadsdelarna är skyltar på övre våningar av byggnader nu helt förbjudna, liksom uppsättning av LED-skärmar på fasader. Dessutom måste de tillåtna skyltarna ha neutrala färger och vara i harmoni med omgivningen.

Den nya bestämmelserna reglerar även installationen av markiser, som måste ha en färg som passar in i omgivningen, vara hopfällbara, tillverkade av duk eller liknande material och får inte ha vertikala sidoelement. På gågator eller gator med trottoarer och fordonstrafik får markiserna ha en maximal utskjutning på 1,5 meter.

Berörda verksamheter ges en tidsfrist på sex månader att anpassa sig till den nya lagstiftningen. Specifikt måste element med låg ekonomisk kostnad och installationer som lätt kan demonteras avlägsnas inom denna period. Mer kostsamma reformer kan beviljas en frist på upp till tre år, skriver tidningen Diario Sur.