Granskningsgruppen, bestående av anhöriga till avdlidna, jurister och hälsoexperter, har efter intervjuer med hundratals drabbade, personal på boendena och experter, kommit fram till att regionstyrets agerande varit ytterst bristfälligt. Bland annat kritiserar rapporten en kraftig minskning av antalet sjukhusöverföringar i mars 2020, från 100 till endast 50 om dagen, trots behovet av en ökning till 200. Det skriver tidningen El País.

Regionregeringen fastslog i inledningen av coronapandemin att äldreboendena hade tillräcklig medicinsk utrustning för att behandla smittade utan att behöva förflytta dem, men rapporten avslöjar att verkligheten var en annan. Brist på såväl medicinsk personal och utrustning som fungerande organisation ledde till att äldreboendena inte kunde erbjuda nödvändig vård, något som tidigare fastställts av regiondomstolen i Madrid.

Rapporten pekar vidare på en diskriminerande hantering och konkreta politiska beslut som bidragande orsaker till den höga dödligheten. Över 4.000 dödsfall uppges ha kunnat undvikas med adekvat sjukvård. Sanningskommissionen kritiserar även prioriteringen av att öppna tillfälliga faciliteter som fältsjukhuset i Madrids mässcenter, Ifema, framför att förstärka äldreboendena.

Trots påståenden om att äldreboendena har nödvändig medicinsk utrustning visar rapporten att strukturen och resurserna på boendena fortfarande är bristfälliga. Detta betonas av Juan Lobato, talesperson för socialistpartiet PSOE i Madrids regionförsamling, som kritiserar Isabel Díaz Ayusos PP-regering för bristande åtgärder.

Rapporten avslöjar även brister i kommunikationen mellan boenden och anhöriga samt att alternativa vårdmöjligheter, som privatsjukhus och vårdhotell, inte utnyttjades. Kommissionen rekommenderar att den officiella utredningen om pandemin återupptas och efterlyser en effektiv utredning av händelserna på äldreboendena i mars och april 2020.