Det regionala hälsodepartementet har tagit vattenprover i El Chaparral som visar på halter av trihalometaner som överskrider säkerhetsgränserna. Trihalometaner är kemiska föreningar som vanligtvis bildas när klor, som används för att desinficera vattnet, reagerar med naturligt förekommande organiskt material. Dessa föreningar är kända för att kunna ha negativa hälsoeffekter vid långsiktig förtäring, som en ökad risk för vissa typer av cancer och problem med reproduktionssystemet.

Myndigheterna råder de boende i området att undvika att dricka kranvattnet eller använda det i matlagning tills vidare. Vatten uppges dock fortfarande vara säkert att använda för personlig hygien och hushållsrengöring. Den lokala vattenoperatören Aquavega S.L. har fått i uppdrag att omedelbart vidtaga åtgärder för att återställa vattenkvaliteten. Dessa inkluderar justering av kloreringsprocessen och eventuellt installation av ytterligare reningssteg som kan reducera koncentrationen av organiskt material innan klorering.

För att häva drickförbudet krävs att vattenbolaget får ner trihalometanvärdena till acceptabla nivåer. Detta måste verifieras genom minst tre oberoende vattentester med godkända resultat, med minst 24 timmars mellanrum. Under tiden måste operatören förse invånarna med alternativt vatten, som kan innebära distribution med tankbilar.