Behovet av fler nödutgångar har föranlett ett statligt anslag på 3,76 miljoner euro för byggarbeten i både San Pedro-tunneln och den vid Churriana. Arbetet på tunneln i San Pedro, i Marbella kommun, har redan inletts och kommer att ske nattetid, för att orsaka så få trafikstörningar som möjligt. Sträckan på kustvägen A-7 i västra Marbella är en av de största flaskhalsarna i dagsläget på hela Costa del Sol.

Från och med klockan 21.00 på vardagar och 22.00 på helger kommer vänsterfilerna i vardera körriktningen i San Pedro-tunneln att stängas av. Åtgärden gäller till klockan sju på morgonen och under den tiden koncentreras trafiken till endast högerfilen.