Det finns många prisvärda och enkla vägar att gå, exempelvis AHN, Svenska Skolan, Casa de la Cultura, som finns i de flesta stadsdelar. Om man är helt novis, bör man ha en svensk lärare, medan längre fram, när konversationen flyter lättare, lär man sig mer med en spansktalande pedagog.

En annan uppgift är att hålla sig informerad om vad som händer lokalt och "hemma i Sverige". Många prenumererar på svenska dagstidningar och har tillgång till svensk radio och TV genom SVT. Dessutom finns här på kusten två svenska radiostationer, Kustradion som sänder dygnet runt hela veckan och Radio Solymar som under en timma per dag under fem dagar lämnar koncentrerade nyheter och informationer. Båda har sitt berättigande och tjänar syftet att vara ett sällskap till den som inte behärskar det spanska språket, men som genom sina existenser också förlänger beroendet av den svenska språket och försenar inlärandet av det spanska. För att rättfärdiga sin korta sändningstid använder sig den sistnämnda emittenten av en oslagbart välriktad slogan: "Om ni har annat att göra än att lyssna på radio - lyssna på Radio Solymar!"

Frånsett programledarnas kvaliteter och felsägningar som får skyllas på ovana och tillfällig nervositet, förbluffas jag ofta över den bristfälliga och slarviga behandlingen av det svenska språket i de på förhand inspelade reklaminslagen.

"Vart skall vi börja?" sades i en annons för en resebyrå (och inte "resbyrå") som hörts på Kustradion. Nu är inte svensk TV mycket bättre, ty där hörde jag nyligen "var har det tagit vägen?". Jag har i alla år försökt få mina barnbarn att lära sig "var bor Du", men "vart skall Du gå". På spanska skiljer man på dessa uttryck genom "dónde" (var?), "adónde" (vart?) och "de dónde" (varifrån?).

ett annat reklaminslag uppmanades lyssnaren genom "låt oss att hjälpa till...", men tydligen hade annonsören blivit påtalad missen och budskapet fick sedermera en annan lydelse. "På en glad fot sitter ett glatt ansikte" är kanske inte ett språkfel, men väl ett missfoster till slogan. Dock väcker reklamsnutten nyfikenheten hos lyssnaren och därmed är syftet nått.

En annan egenhet jag vill påtala är vissa programledares bristande kunskap i uttalet av spanska ord och orter. Jag skall villigt medge att en klar förbättring har skett, men fortfarande kan man höra fel betoning av ortnamn och det skär i språknerven att höra "Casa de la Cultura" uttalat på svenska, det vill säga med "u" i stället för med "o". (Dock är de engelska radiorösterna värre med sina uttal av "Fingerola" och "Nörcha"; skall vara Nerja).

För den avancerade radiolyssnaren som vill lyssna på spansk radio, rekommenderas "Radio Cinco - todo noticias", som sitt namn till trots även sänder kultur, evenemang, intervjuer med författare och musiker, trafikinformation och mycket annat matnyttigt för en resident svensk. Att ofta lyssna till välartikulerad och omväxlande kastiljanska är en förutsättning för acklimatisering och integration i Spanien.