Förutom den vanligaste orsaken till olyckor, hög fart i kombination med alltför kort avstånd till framförvarande bil, är specialaren att en bil i vänsterfil, som avser att svänga av "Carreteran", i stället för att sakta ned, markera högersväng med riktningsvisaren och lugnt gå in bakom ett annat fordon, ökar farten och pressar sig in framför den bil han legat bakom, utan att markera svängen. Jag har sett detta och råkat ut för fenomenet flera gånger och den enda förklaringen är det ovan beskrivna Stålmanssyndromet.

För trafikförseelser finns det en böteslista, men jag undrar om den inbringar så mycket pengar. Att stanna på busshållplats, parkera på trottoarkant och parkera mindre än fem meter från gathörn lär vara helt ofarligt, eftersom det förekommer så ofta. Och, har någon sett ett fordon stanna för ett STOP-märke? Inte jag, åtminstone, inte ens mitt eget! Saktar in gör jag, men om gatan är fri, kör jag ut. Man vill väl inte betraktas som en ”guiri” eller turist!

Dubbelparkering kostar 92 euro och den senaste tiden har ofoget minskat. Med ”parkering” menas att föraren lämnat fordonet, medan det räknas som att stanna, om föraren sitter kvar. I Fuengirola har man sedan en tid tillbaka infört ett snabbsystem för att komma tillrätta med oskicket. Varje dubbelparkerad bil fotograferas och böteslapp med foto skickas till bilens ägare. Så tänk på det, nästa gång Du frestas att lämna bilen, om än bara för en kort stund!

Att tala i mobiltelefon när man kör skall medföra 60 euro i böter. Under februari månad genomförde lokalpolisen i Fuengirola en kontrollkampanj i syfte att bötfälla syndare. Och som man kontrollerade! I centrum av staden, vid alla trafikerade gathörn, fanns en patrull. Jag kunde en kväll räkna till sex kontroller.

Nu är det så i Spanien, att om man skall beivra ett regelvidrigt beteende så gör man det också. Men inte något annat! Under tiden jag observerade poliserna, så åkte åtskilliga hjälmlösa motorcyklister förbi utan ingripande från ordningsmakten. ”Hjälmar, det var ju förra året vi kollade dem”, verkade de resonera. Dagarna efter kontrollen mötte jag en polisbil med endast föraren i bilen. Vad gjorde han? Jo, talade i mobiltelefon under körning!

I Sverige är det strängt förbjudet att parkera närmare än tio meter från ett övergångsställe. I Spanien gäller förbudet endast övergångsstället. Detta hindrar dock inte alla från att helt stänga passagen för gående genom att trotsa förbudet.

För några månader sedan fick jag syn på en polisbil som helt var parkerad på ”Zebrakorsningen”, (som spanjorerna kallar dessa gatudelar) och trodde i min enfald att ett ingripande av polisiär natur var för handen. Nej, i ett intilliggande café satt två uniformsklädda representanter för vår lokala poliskår och inmundigade var sin ”cortado”. För det var väl inte ”carajillo” de drack?

När det gäller den dubbelmoral som polisen visar kan man inte vara helt säker. Men trevliga är de alltid – jag känner flera stycken privat.