Under den gångna hösten avstängdes ”Recinto Ferial” för nödvändiga renoveringar och utbyte av avloppssystem. Tisdags- och lördagsmarknaderna hänvisades till ett område nära Parque Doña Sofia och lottning fick vidtagas för att ge en rättvis fördelning av det begränsade antalet marknadsplatser. ”Men i februari månad skall allt vara klart med feriaplatsen”.

Februari kom och beskedet blev ”vissa förseningar har uppstått, men i början av mars blir det klart”. Arrangörerna av de Internationella Dagarna, framför allt kommunen själv, ville dock vara på den säkra sidan och förlade festligheterna till slutet av april; ”då måste ju vi hinna med!” Och om de hann bli färdiga, så var det med ett nödrop!

Nytt grävs upp på nytt
Under den senaste veckan har all befintlig arbetskraft i Fuengirola flyttats från uppgrävda gator och jättegropen vid karusellen på paseon till feriaplatsen för att hjälpa till. (Det är inte många månader sedan den sista stenen lades på den vackra promenaden, som nu är totalt demolerad. Jag kan se byggnadskontorets ansvariga framför mig och höra deras diskussioner för cirka ett år sedan om att ”vi får skynda oss att färdigställa paseon för vi skall snart gräva upp för ett underjordiskt garage!” Hur mycket onödigt arbete och hur mycket extrakostnader har inte dessa impulsbeslut inneburit?)

Komiska scener utspelades när cirka 50 cementarbetare trängdes för att deltaga i trottoarrenoveringen och de verkade arbeta enligt principen ”langen går”. De senaste dygnen har arbetet pågått även nattetid och efter hand som den sista finishen lagts till marknadsplatsen, har tivoliattraktioner byggts upp såsom på löpande band. Nybyggda, vackra fotgängarstråk har inte hunnit torka innan ilande och ivriga kolleger satt sina för evigt bevarade skoavtryck i cementen.

Det har med säkerhet varit kommunens målsättning att även Plaza de la Hispanidad skulle stå nyrenoverad och uppsnyggad inför ferian. Den senaste månaden har en febril verksamhet bedrivits i och kring detta torg som ligger alldeles intill feriaplatsen. Torget har vandaliserats systematiskt under många års tid och ambitionen att erbjuda lugn och ro med fontän och marmorsoffor har kommit på skam. Sönderbrutna marmorskivor, nedklottrade bänkar och blomstermurar och fontänvatten som varit smutsigt och illaluktande gav inte någon känsla av välbefinnande precis.

Arbetarna far runt
För en månad sedan revs alla planteringskanter och förstorades blomsterytorna och man arbetade mycket intensivt några veckor. Men, när man förstod att man inte skulle lyckas med båda ”torgen”, avblåstes allt arbete på ”Hispanidad”. Vi får se när feriajobbarna pustat ut och får luft och lust att återgå till verksamheten.

Jag kan inte hjälpa det, men jag har en känsla av att många beslut om byggnationer och gaturenoveringar fattas oöverlagt och utan tanke på tids- och penningåtgång. Samtidigt måste jag erkänna att slutresultatet oftast blir över förväntan. Inte minst gäller det parkeringsgaraget vid Kyrktorget, som har avlastat omkringliggande gator.

”Fuengirola Une” står det nu utanför feriaplatsen och det betyder väl Fuengirola förenar, men det kunde lika gärna ha stått ”Fuengirola Oña”, för det i alla fall hon som bestämmer!