Efter en tid sanerades floran av denna miljöovänliga informationsansamling genom att man tog ned alla rostiga ställningar och städade upp på skyltplatserna. De som lämnades kvar fick ett någorlunda likartat utseende och antalet verkade minska betydligt. ”Äntligen”, tänkte jag, ”så har myndigheterna förstått vikten av ren natur och vådan av störande och ovidkommande reklam för en säker biltrafik.”

Men ack så fel jag hade! Idag har skyltraseriet nått oanade höjder och den enda positiva förändringen är att storlekarna verkar vara enhetliga. Dessutom tycks papperskvaliteten ha höjts, för man ser inga sönderblåsta skyltar längre. Jag tillåter mig dock att tvivla på att detta tillstånd kommer att fortsätta, för i dagens stagnerande fastighetsmarknad kommer få nybyggen att bli slutsålda, varför skyltarna kommer att sitta uppe länge, liksom för alla fastighetsmäklare som för närvarande är starkt överdimensionerade. Å andra sidan kan ju kanske skyltvård bli en lämplig syssla för friställda säljare!

Så gott som alla dessa skyltar är olagliga. Artikel 58 i lagen som behandlar vägar i Andalusien förbjuder ”all slags marknadsföring på någon plats som kan ses från vägen”. Det oaktat kan särskilt tillstånd lämnas för vissa företag och platser av allmänt intresse, och naturligtvis för trafik- och vägskyltar. En konsekvens av felaktig placering är att hälsa och miljö påverkas. Starka färger och mångfalden av dessa reklambärare kan förorsaka stress och huvudvärk och är en fara för bilförare, om skyltarna placeras alltför nära vägen. Förekomsten av skyltskogen och dess intensiva färger får också djuren att fly landskapet. Eftersom fenomenet är olagligt och eftersom alla skyltar klart anger vem som gör reklam, borde det vara en enkel sak att bötfälla syndarna. Men, det är väl som det mesta här i Spanien, oskicket kan fortgå och när slutligen det i regel lindriga bötesstraffet kommer, har man haft många års reklam för pengarna.

Visuell nedsmutsning kan definieras som: ”Alla förändringar som artificiellt tillförts landskapet, såväl i stad som på landsbygd, på ett sådant sätt att de förstör det synliga intrycket estetiskt.” Ett uttryck som passar väl är ”information overflow” eller överskott av information, som skapar en känsla av oförmåga och är stressframkallande. Framför allt är dock trafikfaran det främsta skälet för att rensa i skyltfloran. Det är hart när omöjligt att inte titta på skyltarna under bilkörning och naturligtvis minskas då uppmärksamheten på trafiken. Omedvetet filbyte, avkortat avstånd till framförvarande fordon och hastighetsförändringar har säkert varit några av skälen till avåkningar och kollisioner. Och olyckan har man ofta skyllt på en skylt där en vacker modell ej skylt sig tillräckligt!

Det är egentligen ett spanskt karaktärsdrag att skall man göra något, blir det gärna överdrivet, såväl visuellt som audiellt. Några mellanlägen eller diskreta framtoningar finns inte, liksom motsvarigheten till det svenska ”lagom”. ”Todo o nada”, Allt eller intet!