Naturligtvis önskar Javier de Luís att rättvisan hade agerat på ett tidigare stadium. Under alltför många år har fastighetsspekulationen prioriterats framför invånarnas bästa. Livskvalitet har fått stå undan för finansiella intressen. Myndigheternas slapphänthet har möjliggjort kriminella att sko sig av de allmänna medlen. Men det är inte bara pengar som förskingrats. Överdådiga stadsplaner har oåterkalleligt förstört Marbellas naturtillgångar. Marken, landskapet och vattnet har satts i pant.
—Men det är inte för sent att rätta till misstagen, säger Javier.

”Vi kände det på oss”
Ecologistas en Acción har varit en av de mest högljudda och kritiska rösterna. Under de senaste tio åren har de vägrat att hålla tyst. Envist har de påpekat missförhållanden, gjort anmälningar och försökt medvetandegöra kommuninvånarna.
—Men folk har inte riktigt velat se vad som pågick och till sist återstod ingen annan utväg än att rättssystemet agerade, säger Javier.

Enligt Javier hade kommunen och kommunalråden så många anklagelser riktade mot sig att sammanbrottet skulle komma, förr eller senare.
Men han är noga med att påpeka att det som hittills uppdagats av domare och åklagare bara är toppen av ett isberg. Det finns mycket mer som måste fram i ljuset – i Marbella överträffas dikten av verkligheten.
—Det som har hänt är positivt. Att rättvisan agerar mot korruptionen tackar vi för.

Förtroendet kan återupprättas
Den största skadan är enligt Javier den man åsamkat marken – områden som aldrig borde bebyggts och mark som överlastats med mycket mer byggnation än vad den klarar av.
—I Marbella finns 30 000 olagliga bostäder. Jag vet inte hur man ska lösa den problematiken, framför allt ur moralisk synvinkel.

Men det är just det som är det viktiga just nu. Att rättvisan får fortsätta att verka. Att alla parter fortsätter att arbeta för stadens och invånarnas bästa.
—Vi måste ta tag i de ekonomiska och ekologiska problemen, förhandla fram en betalningsplan för de enorma skulder som kommunen har, säger Javier. Göra medborgarna medvetna och i lugn och ro förbereda kommunen för valet i maj 2007.

Kommuninvånarnas förtroende för både rättssystemet och det politiska systemet är förstört, men Javier tror att man sakta men säkert kan återupprätta det. Om man handlar rätt nu.

Inskränk kommunens rätt
I ett pressmeddelande efterlyser Ecologistas en Acción en hållbar stadsplanering, att byggandet av sociala bostäder prioriteras så att alla invånare garanteras ett värdigt hem samt en turism som skapar arbetstillfällen och genererar ekonomisk tillväxt. De kräver politiska förändringar och nya lagar för att slippa se fler exempel som Marbella.

De kritiserar i hårda ordalag att kommunerna, genom att värna om sin självständighet, tillåts begå övergrepp efter övergrepp. Miljöorganisationen förespråkar att regionalmyndigheten Junta de Andalucía ges större möjligheter att ingripa i den lokala förvaltningen samt inskränka befogenheter om så behövs, för att stoppa olagliga projekt.

Läs mer på http://www.ecologistasenaccion.org