Del Pozo har delgivits misstanke om tjänstefel i samband med utredningen ”Operation Malaya” och är fri mot en borgen på 20 000 euro. Enligt läkare lider han av bland annat sömnproblem och har meddelat tillförordnade borgmästaren Tomás Reñones att han tar tjänstledigt.

Partido Popular hade tidigare krävt att Del Pozo skulle bytas ut, efter anklagelserna mot honom.