Antalet fullmäktigeplatser ökar från 21 till 25. Anledningen är den starka befolkningstillväxten i Estepona, som till stor del beror på inflyttning av utlänningar. Dessa utgör nu nästan en fjärdedel av kommunens innevånare.

Enligt skatteborgarrådet Manuel Reina finns 8 310 EU-medborgare med rösträtt. Dock har endast 2 303 officiellt ansökt om att få rösta i nästa års lokalval, en siffra som kommunledningen hoppas ska stiga kraftigt.