Det framgår av en rapport från skatteverket, som finner det styrkt att Pujols äldste son Jordi Pujol Ferrusola 21 september 2000 satte in totalt 307 miljoner pesetas på Andbank i Andorra. Han angav på en skriftlig lapp att pengarna tillhörde hans far och att i händelse av dennes död skulle de tillfalla hans hustru Marta Ferrusola.

Jordi Pujol, hans hustru samt sju barn är alla misstänkta för omfattande korruption och skattebedrägeri och den senaste rapporten är resultatet av endast en av ett flertal utredningar. Familjen Pujol tros ha många miljoner euro gömda i skatteparadis och hittills har endast två av sönerna suttit häktade för misstänkta brott, medan många påvisade brott, som i det senaste fallet, befinns ha preskriberat.