Sánchez annonserade som väntat en höjning av pensionerna med 0,9 procent, för att kompensera för inflationen förra året. Den mest omtalade åtgärden är dock att regeringens ordinarie veckomöten byter dag. Detta tvingar i sin tur till att kasta om en stor mängd andra hittillsvarande rutiner, inte minst i parlamentet.

Åtgärden kritiseras för att den både försvårar parlamentets arbete och begränsar dess kontrollfunktion av regeringen. Det senare då antagna beslut i ministerrådet inte kommer att kunna debatteras förrän åtta dagar senare.

I en presskonferens där Sánchez för första gången på flera månader accepterade obegränsat med frågor poängterade den omvalde regeringschefen att den nya ministären har 1 400 dagar på sig att driva igenom sitt program, som omfattar inte minst sociala reformer. Han tillade att han ej hyser några reservationer beträffande någon av utnämningarna i sitt kabinett och att alla nu är fullvärdiga regeringsmedlemmar och ej representanter för olika partier.