Flera länder i Europa, bland dem Frankrike och Tyskland, har nyligen skärpt kravet på vilken typ av munskydd som är obligatoriskt på offentlig plats och avråder från hemmagjorda i tyg. Regionalpresidenten i Galicien Alberto Núñez Feijóo, har nu även dragit igång debatten i Spanien och menar att centralregeringen borde kräva användning av masker av typen FFP2 i vissa sammanhang. Det skriver tidningen El País.

Smittskyddsläkaren Fernando Simón, förespråkar användningen av kirurgiska masker eller dem av typen FFP2 och FFP3. Ju mer skydd desto bättre. Samtidigt har han försvarat den typ som godkändes i Spanien i april, som uppfyller den så kallade UNE 0065-specifikationen. Anledningen till godkännandet var att icke specialiserade företag skulle kunna masstillverka munskydd snabbt till hela befolkningen.

Dessa samt de hemmagjorda munskydden ifrågasätts dock allt mer, då de inte uppfyller några särskilda hälsokrav. Deras effektivitet kan variera mycket beroende på typen av tyg och vilka filter de innehåller.

De mest effektiva, FFP2 och FFP3 är betydligt dyrare, finns inte alltid tillgängliga och går endast att använda under en begränsad tid. Kirurgmaskerna går att hitta för 15 cent medan de av typen FFP2 och FFP3 kostar minst två euro styck, med en maxanvändning på åtta timmar. Det innebär en hög månadskostnad för dem som behöver en intensiv användning.

Till det kommer problemen med tillverkningen. Ett annat argument emot de dyrare munskydden är att säkerheten minskas drastiskt om användaren inte vet hur de ska sitta. Effektiviteten hänger på att den är perfekt anpassad till ansiktet, bildar ett lufttätt utrymme och att ingen utandningsluft sipprar ut vid sidan om filtret.

En lösning skulle kunna vara ett krav på dessa inomhus, på platser med större risk för smittspridning och att kirurgmaskerna används utomhus. Hälsovårdsdepartementet har enligt El País inte velat ge några indikationer på om och i så fall när, munskyddspåbudet kan komma att specificeras ytterligare.