Inger Enkvist höll flera föredrag i Fuengirola i november 2019, både i Svenska skolan i Fuengirola med anledning av dess 50-årsjubileum och i kulturhuset, för spanska lärare och annan utbildningspersonal. Föredraget i rådhuset har presenterats av kommunens utbildningsråd Carmen Díaz och Svenska skolans direktör för spanskundervisning Elvira Herrador. Det kommer att hållas i rådhusets aula och är öppet för allmänheten, utan förbokning.

På måndagen 23 maj besöker Enkvist Svenska skolan i Fuengirola, där hon ska motivera eleverna att läsa sig språk. Dessutom håller hon ett föredrag i skolan klockan 18.00 för vårdnadshavare om språkinlärning. Alla intresserade är välkomna.

Inger Enkvist har en kandidatexamen i fransk språkvetenskap. Hon började arbeta inom låg-, mellan- och högstadiet i Sverige som fransklärare och senare också i engelska. Hon doktorerade med en avhandling om spansk litteratur vid Göteborgs universitet och har översatt flera författare och publicerat studier om Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, Maria Zambrano, Fernando Savater, Eugenio Trías, Mario Vargas Llosa och Juan Goytisolo. Hon har översatt Mario Vargas Llosas och Goytisolos verk. Utöver artiklar har hon publicerat uppsatser där hon kritiserar dagens undervisning och utbildning i Europa. Enligt Enkvist saknar de flesta av dagens skolsystem tydliga mål.