Expertsvar:2020-07-27 08:38:41

De allvarligaste smitthärdarna i Spanien är just nu koncentrerade till främst Barcelona med omnejd, Lérida, samt stora dela av Aragonien och Navarra. Det är endast i Léridaområdet som rörligheten för tillfället inskränkts, men i Barcelona rekommenderas exempelvis allmänheten att hållas sig hemma så mycket som möjligt. Oavsett officiella bestämmelser och smittsituationen i respektive område bör alla som befinner sig i Spanien (och var som helst egentligen) agera utifrån premissen att coronaviruset finns i ens omgivning samt agera utifrån detta med förebyggande säkerhetsåtgärder. Speciellt i ert fall om ni i jobbet förflyttar er mycket mellan olika områden och har kontakt med andra personer måste ni vara extremt försiktiga, undvika fysisk kontakt, bära munskydd hela tiden samt tvätta händerna noggrant och regelbundet.
Mats Björkman/Sydkusten

2020-07-28 14:03:20
Tack
Tommy