Hans fullständiga namn var Abu Muhammad Abdallah Ibn Ahmad Al-Baytar och föddes år 1190 i Benalmádena, i dåvarande Al-Ándalus. Ibn Al-Baytar är mest känd för sin banbrytande forskning inom botaniken, särskilt kring växternas medicinska användning. Hans vetenskapliga arbete sträckte sig över stora delar av den islamiska världen, från Nordafrika till Mellanöstern, där han samlade växter och dokumenterade deras egenskaper i ett omfattande kompendium som än idag citeras av botaniker och farmakologer.

Ibn Al-Baytar bidrog till att introducera nya arter på Iberiska halvön. Han tillskrivs bland annat importen av det numera karaktäristiska citronträdet. Hans insatser hade avgörande betydelse för jordbruket och den biologiska mångfalden på Iberiska halvön.

Trots avgörande bidrag till vetenskapen har Ibn Al-Baytar hittills uppmärksammats endast blygsamt i sin födelsekommun. Erkännandet begränsar sig till en handfull institutionella namngivningar och enstaka kulturella evenemang. En av dessa är IES Al-Baytar, en högstadieskola som bär botanikerns namn och som aktivt främjar hans vetenskapliga arv genom årliga evenemang som vetenskapsmässor, där Ibn Al-Baytar hyllas som en central figur.

Även om dessa initiativ är lovvärda, anser många lokala akademiker och historiker att Ibn Al-Baytar förtjänar betydligt större erkännande. Det finns även en staty av honom rest vid strandpromenaden, intill Castillo Bil-Bil, men många menar att den borde flyttas till Benalmádena Pueblo, som är den plats där den muslimska befolkningen levde på medeltiden och där Ibn Al-Baytar sannolikt hade sitt hem.

Tidningen Diario Sur skriver att flytten av statyn stöds av bland annat det Islamiska Internationella Universitetet Averroes, i Córdoba. Lokala akademiker som Narciso Díaz Escovar och Sebastián Souvirón efterlyser dessutom ytterligare officiella erkännanden, såsom att namnge en av stadens huvudgator efter Ibn Al-Baytar samt att utnämna honom till hedersmedborgare i Benalmádena.

Ibn Al-Baytars inflytande sträcker sig långt bortom botanikens och farmakologins värld. Det uppges representera en epok av vetenskaplig upplysning som lämnat spår än idag. Allt fler menar att botanikern från Benalmádena förtjänar att uppmärksammas bättre och inte bara lokalt, utan i internationella vetenskapskretsar.