De flesta regionalstyren aviserade i juni att det nya läsåret skulle bygga på närvaro i skolan och inte onlinestudier. Det skulle gälla för alla åldrar till och med gymnasiet. Vid det ögonblicket hade regionerna stor tilltro till att smittspridningen skulle vara låg och situationen relativt oproblematisk. Planerna på att leta upp och förbereda alternativa lokaler lades i byrålådan. Skolmyndigheterna har visserligen anställt extra lärare, men mycket färre än vad som behövs för att kunna halvera klasserna.

Resultatet är att endast fem regioner kan garantera hundraprocentig närvaro i skolan för alla elever. Övriga har valt att arbeta med olika modeller för att kombinera hemundervisning och fysik undervisning i skolan, för de äldre eleverna. Experter slår nu larm för att den minskade närvaron i skolan automatiskt kommer leda till ökad ojämlikhet och orsaka att fler elever misslyckas med att avsluta grundskolan. Det skriver tidningen El País.

De regioner som lyckats med att garantera fullständig närvaro är Navarra, Baskien, Extremadura, Castilla y León och Kantabrien. Det totala elevantalet i dessa regioner uppgår dock endast till drygt 13 procent av totalen i landet.

I nio regioner; Andalusien, Asturien, Aragonien, Balearerna, Castilla-La Mancha, Valencia, Madrid, Murcia och La Rioja, kommer eleverna ha distansundervisning varannan dag från och med andra eller tredje året på högstadiet. I Murcia gäller dessutom att de mindre barnen i vissa skolor endast ska gå i skolan fyra dagar i veckan. I Katalonien, Galicien och på Kanarieöarna gäller kombinerad hem- och fysisk undervisning i skolan, från och med gymnasienivå.

Medan några regioner valt ett enhetligt system låter vissa skolorna själva välja om eleverna ska gå dit dagligen eller ej. Detta är framför allt avhängigt de lokaler som disponeras och möjligheterna att uppfylla säkerhetsnormerna. Det innebär att en kombinerad undervisning blir vanligast framför allt i tätbebyggda områden. En annan osäkerhetsfaktor är den effekt som viruset får på undervisningen. Inom mindre än en vecka efter skolstarten har incidenter på omkring 200 skolor registrerats, med alltifrån klasser som satts i karantän till hela skolor som tvingats stänga.

När regeringen tillsammans med regionerna fastställde de gemensamma säkerhetsnormerna i slutet av augusti, uttryckte ett flertal regionalstyrelser att det skulle bli svårt att uppfylla dem. Trots utbildningsdepartementets tydliga mål om hundraprocentig närvaro, öppnades möjligheter att kombinera det med hemundervisning. Dock med siktet inställt på att garantera närvaron för de mindre barnen, för vilka det är svårt att studera online och vilkas föräldrar dessutom behöver barnomsorg för att kunna arbeta.

Experterna pekar på risker med onlineundervisning även för de äldre barnen, framför allt på högstadiet, med frestelsen för många att ägna tiden åt helt andra saker än studier. Unga som överger skolan i förtid är redan ett mycket stort problem i Spanien och det beräknas öka exponentiellt i och med pandemin. Ojämlikheten ökar i takt med att kraven för skoluppgifterna läggs över på familjen. Det är inte alla som får hjälp hemma eller har tillgång till den teknik som behövs.

Enligt Enrique Roca, chef för det statliga skolrådet, har myndigheterna vidtagit många åtgärder för att garantera säkerheten i skolorna, men utan att ta fram en pedagogisk plan för den nya normaliteten. Utmaningarna handlar om hur lärarna ska arbeta med att återhämta den förlorade tiden i våras, hur de ska hantera när klasser tillfälligt sätts i karantän samt hur kvaliteten ska garanteras för de elever som är i skolan endast på halvtid.
– Om vi inte gör något annorlunda jämfört med tidigare år, kommer vi att se dåliga resultat och det är oundvikligt att vi förlorar elever, citeras han i El País.