Smittan konstaterades för tre år sedan och är fortfarande föremål för utredning. Den troligaste orsaken som anges är att mannen smittats på sjukhuset av en annan patient, då han inte befunnit sig utomlands och malaria är utrotat i Spanien sedan mer än 50 år.

Den drabbade patienten är en då 64-årig man som behandlades för malignt melanom, genom bland annat flera benmärgstransplantationer. När han började få feber och känna sig illamående visade resultaten överraskande att han smittats av den tropiska sjukdomen.

Mannen vårdades på sjukhuset i Vigo, vars ledning förnekar att smittan skulle ha överförts från en annan patient.