Olyckan inträffade 3 juli omkring klockan 19.30 och uppstod av allt att döma när offren försökte ta en selfie. De var 21 respektive 22 år gamla. En avled direkt vid fallet och den andre ett dygn senare, på Hospital General i Alicante. En jämnårig kamrat fick vårdas för ett ångestanfall.

Enligt Orihuela kommun är räcket i perfekt skick och ungdomarna tros därför ha begått grov ovarsamhet, som lett till dödsolyckan. Allvarliga tillbud i samband med selfies är ett växande gissel. Enligt officiella siffror omkom 49 människor 2014 när de var i färd med att fotografera sig själva.