Förra året föddes endast 327 777 barn i Spanien, enligt de definitiva siffrorna från statliga statistikinstitutet CIS. Det var den lägsta siffran sedan 1999. Det genomsnittliga antalet barn per kvinna sjönk till 1,26, vilket i sin tur var den lägsta siffran sedan 2002.

Den främsta orsaken till den sjunkande nativiteten i Spanien uppges vara att arbetsmarknaden blivit mer prekär samt att det är allt svårare att kombinera jobb och familj. Ett annat skäl är att antalet kvinnor i fertil ålder rent demografiskt är färre.