Först vid 14.15-tiden på måndagen började trafiken återupprättas. Händelsen utreds fortfarande men har flera paralleller med den i Londons flygplats Heathrow, i höstas, som vid flera tillfällen fick stoppa alla flygningar på grund av drönarsabotage.

Spansk polis utreder incidenten. I Spanien är det förbjudet att flyga drönare inom åtta kilometers radie från en flygplats. Bötesbeloppen är på upp till 600 000 euro.