Påbudet att bruka munskydd var annonserat av hälsovårdsministern Salvador Illa. Förklaringen till att det ej införts tidigare anses främst ha att göra med att åtkomsten till munskydd varit begränsad. Det är dock ej längre fallet och regeringen har dessutom reglerat priset på engångsmasker på apoteket, till max 96 cent styck.

Det ska betonas att påbudet gäller både inomhus och utomhus, men endast om det ej går att hålla det rekommenderade säkerhetsavståndet på två meter till andra människor. Det finns några få undantag där personer är befriade från att bära munskydd, om det kan påvisas vara oförenligt med en viss aktivitet eller om personen i fråga har ett hälsotillstånd som uttryckligen avråder från dess bruk.

Det är påbud på munskydd från sex års ålder och uppåt. Barn mellan tre och sex år rekommenderas att även bruka ansiktsmask, om säkerhetsavstånd ej kan upprätthållas.

Idén med att bära munskydd är i första hand att minska risken att eventuellt smitta andra människor, då det bidrar till att fånga upp kroppsvätskor från näsa och mun. Det är samtidigt viktigt att munskyddet brukas korrekt, det vill säga att det täcker ordentligt både näsa och mun samt att man undviker att röra masken. Engångsmasker ska placeras i en plastpåse och slängas efteråt.

Det finns inga särskilda specifikationer för typen av munskydd som ska brukas, även om det i utgångsläget bör vara engångsmasker eller tygmasker som kan tvättas. Engångsmaskerna finns så kallade ”mascarillas higiénicas” av papper som säljs bland annat i järnhandeln eller måleriaffärer samt ”mascarilllas quirúrgicas”, som säljs på apotek och som vanligtvis är ljusblå räfflade.

De mer avancerade maskerna med filter, typ FP2 eller FP3, rekommenderas ej. Dels är de svårare att bruka och dels bör de reserveras för vårdpersonal.

Även om det till en början ej fastställts, kan det hända att personer som ej åtlyder påbudet eller som brukar munskyddet på ett felaktigt sätt, bötfälls. I dagsläget riskerar personer som ej åtlyder påbudet i kollektivtrafiken böter på mellan 601 och hela 30 000 euro.

Där tillämpningen av munskydd troligen främst haltar är specifikationen att det endast krävs om man kommer inom två meters avstånd från andra. Många kommer säkerligen bära masken i fickan och ta fram den vid behov, eller bära den på ansiktet och sedan fälla ned munskyddet för att röka eller för att dricka eller äta något om man besöker en uteservering.

Experter som kirurgen Ann-Marie Göransson, som Sydkusten nyligen intervjuat, poängterar att om munskyddet ska ha avsedd verkan ska det bäras från att man går hemifrån tills man återvänder, utan att vidröra det däremellan. Göransson vidhåller att bruket av munskydd endast är effektivt om det brukas rätt. Därför är den främsta rekommendationen att hålla minst två meters avstånd till andra människor, varpå bruket av munskydd ej är nödvändigt (såvida man inte färdas i kollektivtrafiken).

Läs tidigare artikel om bruket av munskydd:
https://www.sydkusten.es

Video: Så gör du ditt eget munskydd:
https://www.sydkusten.es