Nejsidan får sitt bästa resultat sedan det katalanska opinionsinstitutet CEO (Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat) började ställa denna fråga. Första gången var 2014 och det bästa resultatet för nejsidan hittills var exakt 50 procent, år 2015. Enkäten går ut till 2 000 personer och genomfördes mellan 25 juni och 21 juli, det vill säga efter larmsituationen. Den uppges ha en felmarginal på 2,19.

Från förra enkäten i februari i år har jasidan krympt från 44,9 till 42 procent, medan nejsidan gått upp från 47,1 till 50,5 procent. Studien innehåller även frågan om katalanerna har rätt att välja sin framtid genom en folkomröstning och på den svarar 78,3 procent att de håller med helt eller delvis, medan 15,8 procent att de ej är eniga. Denna siffra har hållit sig stabil i de senaste opinionsundersökningarna.

Enligt samma enkät identifierar sig 40,6 procent som både spanjor och katalan, 22,9 procent som enbart katalan, 20,1 procent som mer katalan än spanjor, 5,5 procent enbart spanjor och 4,8 procent som mer spansk än katalansk.