Bland skyltarna som riksåklagaren anser ska bort finns en med två vandrare, där kvinnan följer efter mannen och en varning för barn-skylt, där pojken tycks dra med sig flickan. Riksåklagaren vänder sig mot att fotgängare och förare av olika fordon genomgående representeras av en man, medan skyltar som kan relateras till omhändertagande eller traditionellt kvinnliga uppgifter, visar upp en kvinna.

Redan i riksåklagarens årsrapport från 2019 finns en avdelning som analyserar trafiksäkerhet ur ett jämställdhetsperspektiv. Enligt Dolores Delgado finns det trots att det gjorts vissa framsteg, fortfarande skyltar som går emot jämställdhetsprincipen.