Nödläget väntas träda i kraft redan i eftermiddag och aktiveras därmed på nytt endast ett dygn efter att den tidigare larmsituatinonen upphört att gälla. En av de stora skillnaderna nu är att närmast samtliga autonoma regioner, utom de som styrs av Partido Popular, ansökt om det.

Ansökningarna från regionalstyrelserna började komma in få timmar efter regeringschefen Pedro Sánchez institutionella tal 23 oktober. I det klargjorde Sánchez att regeringen är villig att låta varje enskild region bestämma om vilka restriktioner som ska införas och var dessa ska tillämpas. Framför allt vill flera regioner, inkluderade sådana som styrs av Partido Popular, införa utegångsförbud natttetid.

Regeringen har velat ha en bred uppbackning bakom nödläget denna gång, för att inte bli anklagad på nytt för diktaturfasoner. Ciudadanos har öppet garanterat sina tio ledamöters stöd och mycket talar för att det nya nödläget kommer att gälla längre än de två veckor som regeringen själv har kompetenser att förklara det. En eventuell förlängning måste godkännas av en majoritet av parlamentet.

Antalet smittfall i Spanien är uppe i omkring 20.000 om dagen och även dödstalen stiger, med i dagsläget omkring 200 avlidna per dygn. Medan Pedro Sánchez konstaterar att den andra vågen av coronapandemin är ett faktum uppger det andalusiska regionalstyret att vi är inne i en tredje våg.