Drygt 4,5 miljoner spanjorer, 9,9 procent av befolkningen, har varit i kontakt med SARS-CoV-2 och har antikroppar mot viruset. Det visar hälsovårdsinstitutet Carlos III:s antikroppsstudie. Slutsatsen saknar dock inte brasklappar. Uppgifterna kommer från snabbtester och ska de närmaste veckorna kompletteras med laboratorieanalyser, som kan komma att påverka resultatet.

Deltagarna i studien var dessutom personer i vanliga hushåll, vilket innebär att miljöer som äldreboenden och liknande inte inkluderats. Slutligen visar analysen antal personer som har ett långvarigt skydd mot viruset och det är allmänt känt att det även finns en andel smittade som förlorar sina antikroppar (mellan första och andra fasen låg andelen på 7,1 procent och mellan första och tredje på 14,4 procent). Det gör det sannolikt att det är betydligt fler som haft kontakt med viruset och som inte upptäcks i dessa tester.

Enligt studien diagnosticerades endast tio procent av smittfallen under den första vågen medan andelen nu ligger på hela 60 procent. De officiella siffrorna inkluderar 1,7 av totalt 4,4 miljoner smittade. Även om det är en förbättring sedan i juni är det fortfarande ett av fyra smittfall som hamnar utanför radarn. Det kan bero på flera saker. Å ena sidan uppsöker inte alla med symptom en läkare. Å andra sidan är troligen många av fallen asymtomatiska, enligt experternas beräkningar utgör de ungefär en tredjedel. Många av dem upptäcks aldrig, vilket är ett dåligt betyg till spårningssystemet. Det skriver tidningen El País.

Under första vågen smittades tio procent av vårdpersonalen. Andelen var dubbelt så stor som för övriga befolkningen. Under andra vågen har siffran ökat, dock inte lika mycket som totalen, till 17 procent. Det skulle tyda på att skyddet av denna grupp har förbättrats under andra vågen. Den andra värst drabbade gruppen är kvinnor som tar hand om personer beroende av hjälp i hemmet. Av dem uppvisar 16,3 procent antikroppar. Följd av kvinnor som jobbar med städning (13,9 procent) samt kvinnor som arbetar inom omsorgssektorn (13,1 procent).

Andelen med antikroppar bland invandrare ligger på 13 procent, vilket troligen hänger ihop med den typen av jobb många av dem har, samt med deras levnadsförhållanden. Det menar Marina Pollán, chef för nationella epidemiologicentret på Carlos III och ansvarig för studien.

Det råder fortsatt geografiska skillnader, även om de minskar allt eftersom månaderna går. Den högsta smittfrekvensen finns i de centrala delarna av landet; i Madrid, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Albacete och Soria har över 15 procent av befolkningen uppnått immunitet. Siffran är fortsatt otillräcklig, poängterar Pollán, för att det ska påverka smittspridningen och långt ifrån nivån för flockimmunitet som beräknas ligga på mellan 60 och 70 procent. I den andra extremen finns sex provinser som ligger under fem procent; Lugo, La Coruña, Pontevedra, Valencia, Córdoba, Huelva, Santa Cruz de Tenerife och Las Palmas.

Generellt har städerna en högre nivå av immunitet än landsbygden. Studien visar inte på några skillnader mellan män och kvinnor. Precis som i första vågen ligger andelen smittfall bland barn under tio år betydligt lägre, medan nivåerna i övriga åldersgrupper inte skiljer sig märkbart. I den fjärde fasen av studien har 51.409 personer medverkat, från samtliga landets regioner.