Det är inte bara Granada som ligger i en riskzon för seismisk aktivitet, som påverkar livet och invånarna. Enligt forskarna kommer Cádizbukten förr eller senare drabbas av en tsunami. Ingen vet när, bara att det med stor säkerhet kommer att ske.

Chipiona, nordväst om Cádiz stad, är den enda kommunen i Spanien som förbereder sig för att lindra effekterna av en sådan. Det sker i samarbete med Institutet för Hydraulik vid Universidad de Cantabria.

Cádizbukten är tillsammans med Alboránhavet, söder om Málagaprovinsen, två av de platser i Spanien med störst seismisk aktivitet. De ligger precis där de eurasiska och afrikanska kontinentalplattorna möts. Det skriver tidningen El Español.
– Den stora vågen kommer. Vi vet inte om det blir imorgon eller om 300 år, men den kommer, citeras ingenjören Mauricio González.

González är professor på fakulteten för vetenskap, vattenteknik och miljö vid Universidad de Cantabria. Han leder forskningsgruppen på Institutet för Hydraulik, där det även finns ett team som ägnar sig åt att studera tsunamis.
– Det viktiga när den kommer är att vi vet hur vi ska agera. Om det inträffar en jordbävning utanför Cádizkusten kan konsekvenserna på land bli liknande, eller värre än dem som orsakades av flodvågorna i Indonesien 2004 och Japan 2011.

Chipiona, med 19.200 invånare, deltar i pilotprojektet som går ut på att ta fram en beredskapsplan i samarbete med universiteten i Kantabrien och Málaga med stöd av UNESCO. Sådana planer finns redan i exempelvis Dominikanska Republiken, Antigua och Barbuda samt Trinidad och Tobago.
– Vi menar att det är nödvändigt med en konkret antitsunamiplan, citeras Chipionas borgmästare Luis Mario Aparcero, i El Español. Cádizbukten är ett område med anmärkningsvärd seismisk aktivitet. Om det inträffar en jordbävning utanför vår kust som orsakar en stor våg, vill vi att våra invånare och besökare vet hur de ska bete sig.

Borgmästaren poängterar vikten av att kunna profilera sig som ett säkert resmål. Inte minst med hänsyn till att invånarantalet tiodubblas på sommaren. Stor del av byggnationen är dessutom koncentrerad till kusten och området är relativt platt.

Enligt forskarnas simuleringar skulle Chipiona ha ungefär en timme på sig att reagera, från det att jordbävningen sker tills vågen når kusten. På denna tid måste människorna evakueras och verksamheter skyddas. Vågen kan leda till att vissa områden till 95 procent hamnar under vatten. Mauricio González beräkningar visar att vågen i värsta fall skulle kunna blir så hög som sex meter, som ett tvåvåningshus.

Jordbävningen i Lissabon 1 november 1755, är den som i modern tid orsakat störst skador på Iberiska halvön. Skalvets epicentrum lokaliserades 200 kilometer sydväst om Kap Sankt Vincent, i Atlanten. Den ska ha uppgått till ungefär 8,5 grader på Richterskalan och dödade mer än 15.000 personer i Portugal, Spanien och Marocko.

Jordbävningen orsakade en 15 meter hög våg som skördade mer än 200 dödsoffer i Cádiz stad, Conil de la Frontera, San Fernando, El Puerto de Santa María, Chipiona och Chiclana de la Frontera. Den översvämmade även flera kvarter i provinshuvudstaden.

Tragedin skapade ett särskilt band mellan Lissabon och Chipona som år 2005, vid 250-årsminnet av jordbävningen, uppförde monumentet Cruz del Mar (Havets kors). Borgmästaren Luis Mario Aparcero, vill inte se historien upprepa sig.
– Att fastställa ett protokoll för evakuering så att folk vet hur de ska agera, gör oss starkare. Kommunerna längs Cádizbukten måste inse att risken för en tsunami finns där. Jag vill inte se min by sväljas av havet och att tusentals människor dör, om vi kan undvika det.